İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
Türk Kamu Yönetimi Anayasamızın 123. maddesine göre merkez yönetim ve yerinden yönetim esasına dayanmaktadır. İlçe Özel İdare Müdürlükleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 35. maddesine istinaden kurulmuştur.
 
Mahalli idareler halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları görevleri ve yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun kanunla düzenlenen kamu kuruluşlarıdır.
 
Kurumumuzda üç personel mevcuttur.  Bu personel; 1 Özel İdare Müdürü, 1 Şef ve 1 Şoför den oluşmaktadır. Köylere Hizmet Götürme Birliği de Özel İdare Müdürü tarafından yürütülmektedir.
 
Müdürlüğümüze bağlı Bakım evi bulunmaktadır. Bakımevinde görev yapan personel; 1 kamyon şoförü, ve K.H.G.B tarafından çalıştırılan 1 Greyder operatöründen oluşmaktadır.
 
                         Bakımevi makine parkında 1 greyder, 1 Lastik tekerlekli kato ile  K.H.G.B. tarafından alınan l adet portatif kar bıçaklı damperli Fatih kamyon mevcuttur. Bu iş makineleri ile personel, İlçemize bağlı 23 Köyde kış aylarında karla mücadelede yaz aylarında ise son yıllarda KÖYDES projesi kapsamında çalıştırılmaktadır.
 
                      Müdürlüğümüz taşınmaz malı olarak Kaymakam Lojmanı mevcuttur.
 
İlçemizde 23 köy ve 10 mahalle muhtarı bulunmaktadır. Bunların maaşları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okulların bakım-onarım, yakıt alımı, elektik, su, telefon vb ödemeleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
 
İlçemizden geçmekte olan Ilgaz çayı dere yataklarında kum, çakıl vb. malzemeler bulunmaktadır. İşlenildiği takdirde İlçemize ve halkımıza büyük katkı sağlanacağı umulmaktadır.
 
İlçemizde Müdürlüğümüzü kalkındıracak herhangi bir gelir kaynağı yoktur, sadece Kaymakamlık Lojman kirası ile Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan ihalelerdeki şartname satış gelirimiz bulunmaktadır.