NÜFUS VE DAĞILIMI

İlçemiz merkez nüfusu 3208, köylerin nüfusu 2731 olmak üzere genel toplam nüfusu 5.939'dur. İlçemiz ekonomik açıdan fazla bir zenginliğe sahip olmadığından özellikle genç nüfus iş bulmak amacıyla büyük şehirlere göç etmektedir.